pzuPracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach składają serdeczne podziękowania
PZU Życie SA Oddział w Katowicach za dofinansowanie
zakupu wykładziny antypoślizgowej do pomieszczeń biblioteki.