Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza
oraz Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Barbara Dziuk
zapraszają dzieci i rodziców na

Piknik „Przy Ulicy SE-ZAMKOWEJ”,

który odbędzie się 3 czerwca o godzinie 17:00
w ogródku biblioteki (wejście od ul. Nowaka)
Piknik odbywa się w ramach akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”, podczas
„III Śląskiej Wiosny ze Zdrowiem” pod
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
Adama Matusiewicza.

Podczas pikniku odbędzie się promocja czytania,
zabawa z książką, będzie też możliwość zrobienia
bezpłatnych badań profilaktycznych.

Program pikniku:
17:00 – otwarcie i przywitanie wszystkich uczestników
(rozdanie sezamków),
17:10 – omówienie postaci ulicy SEZAMKOWEJ
(zabawa z piosenką bajkową),
17:20 – czytanie bajek przez Burmistrza Miasta i Starostę
Powiatu Tarnogórskiego oraz inne osoby publiczne,
17:30 – konkurs z bajką poprowadzony przez pracowników
Biblioteki Miejskiej,
18:00 – zabawa z piosenką,
19:00 – zakończenie i podziękowania.

Serdecznie zapraszamy!!!