30 maja odbyło się wręczenie nagród
laureatom konkursu
„Mój pierwszy wiersz”,
zorganizowany przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 14 w Pniowcu.