GÓRNOŚLĄSCY POECI
polsko, śląsko i niemiecko języczni

Prelekcję wygłosi Dariusz Kulej
Teksty po śląsku wygłosi Dawid Godziek
Oryginalne wersje po niemiecku przedstawią
Tomasz Respondek i Roman Gatys.

Zapraszamy 27 października o godzinie 17:00
do Miejskiej Biblioteki Publicznej
do Czytelni Czasopism.

Organizatorzy:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Starostwo Powiatowe
100warzyszenie XXI Wieku
Przymierze Śląskie