Zapraszamy na wernisaż
prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kaletach,
który odbędzie się
31 maja o godz. 16.00
w Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnowskich Górach.

Wystawa potrwa do 30 lipca.