Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.pptMiejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
bierze udział w programie
Akademia Orange dla bibliotek,
którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu
do nowych technologii komunikacyjnych
i promocję ich wykorzystania.