sbc

Informujemy, że od kwietnia bieżącego roku
nasza Biblioteka rozpoczęła proces digitalizacji
zbiorów regionalnych. Jako uczestnicy projektu
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej,


będziemy tam prezentować wydawnictwa dotyczące gminy Tarnowskie Góry. Tym samym dołączyliśmy do innych bibliotek
i instytucji, aby zgodnie z europejskimi standardami
budować otwarte elektroniczne zasoby regionu.

Celem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest prezentacja
w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej
i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. ŚBC jest częścią krajowego systemu bibliotek cyfrowych.
Dzięki temu za jej pośrednictwem można dotrzeć
bezpośrednio do publikacji umieszczonych
w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych.

Nasze zasoby w ŚBC !