ipn_logo

Dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej
za przekazane Bibliotece materiały.
W 2012 r. otrzymaliśmy 18 tytułów wydawnictw zwartych
oraz wybrane numery Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej
o łącznej wartości 725,00 zł.