Zapraszamy nauczycieli i uczniów na organizowane przez nas lekcje biblioteczne, w czasie których można zapoznać się
z pracą poszczególnych działów, zasadami korzystania
z katalogów oraz programem bibliotecznym Prolib –
stosowanym również w Bibliotece Śląskiej
oraz bibliotekach wyższych uczelni.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefoniczne
na 7 dni przed planowaną lekcją.
Lekcje odbywają się codziennie w godzinach od 8:00-9:00.