Filia nr 9: Klub Czytelniczek w Strzybnicy

25 czerwca o godz. 16.30
odbędzie się kolejne spotkanie
Klubu Czytelniczek w Strzybnicy.

Serdecznie zapraszamy!