8 maja odbyły się uroczystości związane z nadaniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach imienia Bolesława Lubosza.