Bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Filia w Tarnowskich Górach
bardzo serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego
za przekazywane do bibliotek dary książkowe.
Szczególne podziękowania składamy Panu Henrykowi
F. Sporoniowi za pamięć o bibliotekach i przekazane książki.

Bożena Komenderska Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
Janina Majcher Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowskich Górach