Dział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach
ogłasza konkurs: „Wiersz dla mamy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Prace prosimy oddawać do 25 maja 2010 r. w Dziale dla Dzieci i Młodzieży (ul. Zamkowa 5).


Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas od 1-3,
II – uczniowie klas 4-6.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się
na Wielkim Pikniku ul. SeZamkowej
dnia 31 maja w ogrodzie biblioteki o godz. 16:30
(wejście od ul. Nowaka).